Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2011

Η εξελικτική θεωρία στη πράξη. Ιός χωρίς ανταγωνισμό χάνει 17% των γονιδίων του.


Mimivirus isolated, genome amputated

Ιός Mimi που απομονώνεται, και το γονιδίωμα που ακρωτηριάζεται.
14 Ιουνίου 2011 CNRS (Délégation Παρίσι Michel-Ange)

Ελλείψει του ανταγωνισμού με άλλους μικροοργανισμούς, ο Mimivirus, ο μεγαλύτερος γνωστός ιός  με DNA, χάνει 17% του γονιδιώματός του. Αυτό έχει καταδειχθεί πρόσφατα από μια γαλλική-αμερικανική συνεργασία συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών από CNRS, το Université de Λα Méditerranée και το Université de Provence. Τα αποτελέσματα είναι στο διαδίκτυο, δημοσιευμένο αυτή η εβδομάδα στα πρακτικά περιοδικών της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών.


Με 900 δικά τους γονίδια, τα Mimiviruses, που ανακαλύπτηκαν το 2003 από δύο ομάδες που διευθύνονται από από τον καθηγητή Didier Raoult, αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη γνωστή ομάδα ιών με DNA. Έχουν ανακαλυφθεί στις αμοιβάδες,μονοκύταρα όντα που μπορούν να βρεθούν στα υδρόψυκτα κυκλώματα των συστημάτων κλιματισμού. Η πρωτοτυπία αυτού του ιού προέρχεται από το μέγεθός του και την ευπάθειά του στη μόλυνση από τους μικρούς ιούς: ιοφάγους.
Mimivirus FibersImage via Wikipedia

Σε ένα φυσικό περιβάλλον, με άλλα λόγια μέσα στις αμοιβάδες, τα Mimiviruses ζουν σε μια «κοινότητα». Μοιράζονται το αμοιβαδικό διάστημά τους με άλλους οργανισμούς όπως οι ιοί και τα βακτηρίδια. Οι σταθερές ανταλλαγές των γονιδίων μέσα σε αυτούς τους οργανισμούς με την δια-αμοιβαδιακή ζωή, όχι μόνο μεταξύ του, αλλά και με τα πρωτόζωα που τους φιλοξενούν, έχει επιτρέψει αυτήν την εξέλιξη προς μια «κοινοτική» ζωή.

Οι ερευνητές καλλιέργησαν το Mimivirus στο εργαστήριο, μόνο amoeba και χωρίς επαφή με άλλους οργανισμούς. Μέσω της επιταχυνόμενης εξέλιξης (μόνο 150 μεταβάσεις), παρατήρησαν μια μείωση 17% του μεγέθους του γονιδιώματός του. Αυτή η genomic απώλεια εμφανίζεται κυρίως υπό μορφή διαγραφών και των δύο ακρών του γονιδιώματός της. Ελλείψει άλλων μικροοργανισμών και έτσι ξένου ανταγωνισμού μέσα στην αμοιβάδα, το Mimivirus αποβάλλει έπειτα μέρος του γονιδιώματός του με τη διαγραφή και ειδικά των γονιδίων που περιλαμβάνονται στο σχηματισμό των μακριών ινών που περιβάλλουν το κέλυφος (προτεϊνική μεμβράνη) του. Το Mimivirus επομένως γίνεται «φαλακρό». Οι ερευνητές επίσης παρατήρησαν ότι γίνεται ανθεκτικό στα ιοφάγα. 

Αυτή η εργασία δείχνει ότι μια αλλαγή του οικοσυστήματος μπορεί να συνδεθεί με μια σημαντική και γρήγορη τροποποίηση του γονιδιώματος των μικροοργανισμών.

Η εξελικτική θεωρία προνοεί για την απόκτηση νέων ικανοτήτων αλλά και διαγραφή άχρηστων ικανοτήτων ή χαρακτηριστικών. (π.χ. ουρά ανθρώπων).

Σχετικά Άρθρα