Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 13 Ιουνίου 2011

Ένας κουντός κουντούτσικος κουντός κι μ᾽ένα χέρι ...

The cultural association of people descending from the village of Agio Pnevma in Serres that live in Thessaloniki released last year two CDs with traditional songs of the Darnakohoria region in Serres.The songs are performed by the choir of the association and i think they deserve a great bravo for their effort.The lyrics of the songs are mainly in the local dialect (even though in many instances standard Greek is used as well and i guess this happens because it was more suitable for maintaining the meter),so I provide,when needed, a "translation" of the most unintelligible to a standard Greek speaker words and expressions.

Ένας κουντός κουντούτσικους/Enas kountos kountoutsikous/A short guy a pretty short one

Ένας κουντός κι αμάν αμάν
ένας κουντός κουντούτσικους
κουντός κι μ' ένα χέρι
γκιουζέλ* παπαδουκόρη(2)
Τ' είνι κουντέ κι αμάν αμάν
τ' είνι κουντέ του χέρι σου
κι είνι πιλικημένου*
γκιουζέλ παπαδουκόρη(2)
Παπαδουκό-,κι αμάν αμάν
παπαδουκόρη φίλησα
κι μ' έκουψαν του χέρι
γκιουζέλ παπαδουκόρη(2)
Ας τη φιλού-, κι αμάν αμάν
ας τη φιλούσα κι άλλ' φουρά
κι ας μ' έκουβαν κι τ' άλλου
γκιουζέλ παπαδουκόρη(2)

Enas kountos ki aman aman
enas kountos kountoutsikous
kountos ki m' ena heri
giouzel* papadoukori(2)
T' ini kounte ki aman aman
t' ini kounte tou heri sou
ki ini pilikimenou*
giouzel papadoukori(2)
Papadouko-,ki aman aman
papadoukori filisa
ki m' ekoupsan tou heri
giouzel papadoukori(2)
As ti filou-,ki aman aman
as ti filousa ki all' foura
ki as m' ekouvan ki t' allou
giouzel papadoukori(2)

A short guy,aman aman
a short guy a pretty short one
short and with one hand
beautiful daughter of the priest(2)
what's wrong,you short guy,aman aman
what's wrong,you short guy with your hand
and it's cut off*
beautiful daughter of the priest(2)
The daughter of a priest,aman aman
the daughter of a priest I've kissed
and they cut off my hand
beautiful daughter of the priest(2)
I wish I could kiss,aman aman
I wish I could kiss her one more time
even if they cut off my other hand
beautiful daughter of the priest(2)

*γκιουζέλ/giouzel=beautiful in Turkish
*πιλικιμένου/pilikimenou=variant of standard Greek πελεκημένο/pelekimeno,literally "cut off by the axe"Σχετικά Άρθρα