Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 19 Μαρτίου 2010

Φρίκη: το Τέταρτο Ράϊχ δίνει τώρα Ελληνικά νησιά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γερμανική διάλυση της ΕΕ.

Παρακαλώ δείτε και πράξτε, το παιχνίδι σε βάρος της Ελλάδας είναι σκληρό:

Σχετικά Άρθρα