Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2012

The Two Ronnies - Pismonuncers Unanimous Yet Again

"It's goodnight from me." "And ...
"It's goodnight from me." "And it's goodnight from him". On left, with partner Ronnie Barker in their regular news anchor spoof. (Photo credit: Wikipedia)

The Two Ronnies - Pismonuncers Unanimous Yet Again (1980).

From Series Eight - Broadcast: November 1980 - December 1980.


Σχετικά Άρθρα