Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Ricky Gervais on Atheism ......this is funny

English: ricky gervais 2009
English: ricky gervais 2009 (Photo credit: Wikipedia)
God's first mistake ...


Σχετικά Άρθρα