Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Ο θρησκευτισμός μειώνει την ικανότητα μνήμης στους ηλικιωμένους

HippocampusImage by dantekgeek via FlickrΣε μελέτη που δημοσιεύθηκε (article) (Google translated στα ελληνικά) παρουσιάζεται μέσω μετρήσεων και δηλώσεων κάποιων 268 ατόμων άνω των 58 ετών, ότι ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου παρουσίαζε ατροφία σε άτομα με έντονη θρησκευτική ζωή αλλά και σε άτομα με μηδενική θρησκευτική ζωή ( κατά το παραδοσιακό μέτρον άριστον).

Η περιοχή αυτή του εγκεφάλου συνδέεται άμεσα με την ικανότητα και τη ποιότητα της μνήμης του ανθρώπου.

Η συρρίκνωση που παρουσίαζαν οι έντονα και οι καθόλου θρησκευόμενοι ενήλικες είναι ισχυρή ένδειξη ότι η θρησκευτικότης και η αδιαφορία εξίσου προκαλούν ελάττωση της ικανότητας μνήμης που μπορεί και να πιθανολογείται από την επιλεκτική απομνημόνευση ιδεών και το φιλτράρισμα αποβολής οποιασδήποτε εναντιολογίας ως προς την επιλεγμένη θρησκευτική θεωρία.

Με άλλα λόγια είναι μια πράξη αυτοεπιβολής σε νοητική αναπηρία.

Και φυσικά κατά το πατροπαράδοτο Ελληνικό φθεύγμα "νους υγειής εν σώματι υγειές", οι μελέτες δείχνουν ότι ο ιππόκαμπος του εγκεφάλου στους ασκούμενους ηλικιωμένους είναι μεγαλύτερος από εκείνων που δεν ασκούνται σωματικά.

Με άλλα λόγια εάν το χρησιμοποιείς θα το έχεις, εάν το ξέχασες θα σε ξεχάσει, ισχύει και για την λογική μας ικανότητα μέχρι το τέλος της ζωής μας.

Πηγή: (richarddawkins.net)

Σχετικά Άρθρα