Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

Η θεωρία της διοίκησης βάσει της εξήγησης του Dogbert.

Dogbert plush toyImage via WikipediaΗ θεωρία της διοίκησης βάσει της εξήγησης του Dogbert.

Οι αρχηγοί ξεκινούν την επαγγελματική τους καριέρα ως μωροί.
Τραβιούνται στις συνεδριάσεις ως σκόροι στο φως της λάμπας.
Ο επιτυχημένος μωρός έχει μεγάλη αναλογία μεγέθους ουροδόχου κύστης προς τον εγκέφαλο του.
Επικρατούν στις συνεδριάσεις διὀτι είναι αδιαπέραστοι από τη λογική ή τοκαφέ.
Αυτές οι ποιότητες τους κατανοούνται ως διοικητικές δυνάμεις.
Μετά από πολλές προαγωγές στην εργασία τους, τείνουν να ταιριάζουν με τα ταλέντα τους.
Συμπέρασμα: Διοίκηση είναι ο φυσικός τρόπος απομάκρυνσης των μωρών από τις παραγωγικές οδούς.


Σχετικά Άρθρα