Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Η αμερικανική οικονομία καταστρέφεται γιατί κτίστηκε πάνω σε αρχαία Ινδιάνικα νεκροταφεία !

Report: Economy Failing Because U.S. Built On Ancient Indian Burial Grounds


In The Know panelists discuss a new congressional report linking all of America's problems to the fact that our entire nation was built on top of Native American graves.


Report: Economy Failing Because U.S. Built On Ancient Indian Burial Grounds

Γιατί;;;;   Δε το πιστεύετε;;;;  

Καλά !!!

Θα ψάξω τότε να βρώ άλλο λογο ......
Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα