Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Μυστική αποστολή: Η σερβιτόρα που μου χαμογελά αλλά δε μου τηλεφωνά ποτέ.


America's Waitresses: Are They Hitting On You?

The Onion News Network Special Investigative Undercover Response Team reports on whether the nation's waitresses are just being friendly.


America's Waitresses: Are They Hitting On You?
Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα