Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2011

Quote from Aristotle. Γνωμικό Αριστοτέλους

It is not once nor twice but times without number that the same ideas make their appearance in the world.

Δεν είναι μιά φορά ούτε δύο φορές αλλά χρόνοι χωρίς αριθμό ότι οι ίδιες ιδέες κάνουν την εμφάνισή τους στον κόσμο.

--Aristotle

Σχετικά Άρθρα