Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

Τα γράμματα της Αγίας Μητέρας Τερέζας δείχνουν ότι ήταν άπιστη.

Τα γράμματα της Αγίας Μητέρας Τερέζας δείχνουν ότι ήταν άπιστη.


Τελικά και οι άπιστοι έχουν τους αγίους τους.

  • Mother Teresa's Crisis of Faith - TIME
  • LettersMother Teresa doubted her faith, mission - CNN
  • Mother Teresa's letters reveal doubt about her faith and God
  • Mother Teresa Did Not Feel Christ's Presence for Last Half of Her Half of her Life
  • YouTube - The Mother Teresa Letters


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα