Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2012

Banned from the Bible - History Channel

Judaism and Christianity by John Singer Sargent
Judaism and Christianity by John Singer Sargent (Photo credit: Context Travel)
Banned from the Bible - History Channel

Apocrypha texts

Όλα τα έθιμα του χριστιανισμού βασίζονται στα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα που λέγονται ως ιστοριές ακόμα και στα κατηχητικά σχολεία. Τα κάλαντα, η φάτνη, οι άγγελοι, οι μάγοι, τα δώρα τους, και γενικά όλη η παραμυθολογία του χριστιανισμού που όλοι οι χριστιανοί ξέρουν δεν είναι γραμμένη στα αναγνωρισμένα βιβλικά κείμενα. Ακόμα και τα πλείστα "αναμενόμενα" που λέγονται για την "Αποκάλυψη του Ιωάννη", έχουν τη βάση τους στα απόκρυφα χριστιανικά κείμενα.

Ο λαϊκός χριστιανισμός δεν ήταν ποτέ ίδιος με τον επιβεβλημένο αυτοκρατορικά αναγνωρισμένο χριστιανισμό. Αυτό μας δείχνουν τα έθιμα των Ορθοδόξων και των Καθολικών ακόμα και σήμερα.
Σχετικά Άρθρα