Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Quantum Wave Propagation Visualised

Note: This is not an animation but a simulation.

A lab video showing Quantum Wave Propagation in the Higgs field of subatomic particles.
A Photon is accelerated into supercooled space and moves through a slit, near 2 slits, and past 2 slits... the effect is the same.
When a wave slows down and returns to fill the Higgs field more evenly it is called Quantum Collapse or Wave Collapse.
The maths that describes this effect is called The Schrodinger Equation. Schrodinger did not own a cat.


Σχετικά Άρθρα