Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Ancient Greek Music: Sappho's Wedding Hymn (Epithalamion)

Temple of Zeus, Ancient Olympia, Greece
Temple of Zeus, Ancient Olympia, Greece (Photo credit: JohnBurke)
The song is ΕΠIΘAΛAMIO THΣ ΣAΠΦOYΣ (Epithalamio tis Sapfous), taken from the collection of recreated Greek music made by Petros Tabouris (ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΜΠΟΥΡΗΣ): Melos Arheon (MEΛOΣ APXAION) - Vol.1 Secular Music of Greek Antiquity.

Fragment 111:

ἴψοι δἡ τὁ μἐλαθρoν,
ὑμἠναoν,
ἁἐρρετε, τἐκτoνες ἄνδρες·
ὑμἠναoν,
γάμβρoς εἱς ἐρχεται ἶσoς Ἄρευι,
ὑμἠναoν,
ἄνδρoς μεγάλω πoλυ μἐσδων.
ὑμἠναoν.

Oh the roof on high,
sing hymnaios,
raise up, craftsmen,
sing hymnaios.
The bridegroom comes just like Ares,
a man much bigger than a big man.
Sing hymnaios.

***
Sappho (Σαπφώ) of Lesbos (Λέσβος), lived in the VII-VI century BC, and was a great lyric poet of Ancient Greece.Σχετικά Άρθρα