Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

Faith-based morality gets Hitchslapped. (Christopher Hitchens)

Hitchens responds to the first question from the Q&A session of the Hitchens/Mcgrath debate: "Without God, what basis do you have for declaring things right or wrong?"

Hitchen's opening statement from the debate: http://www.youtube.com/watch?v=pxOpgzkg1Uo


Σχετικά Άρθρα