Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 1 Ιανουαρίου 2013

NOVA | The Fabric of the Cosmos: What Is Space

The fully assembled Deep Space 1 probe
The fully assembled Deep Space 1 probe (Photo credit: Wikipedia)
Space. It separates you from me, one galaxy from the next, and atoms from each other. It is everywhere in the universe. But to most of us, space is nothing, an empty void. Well, it turns out space is not what it seems.


Σχετικά Άρθρα