Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Can Religion Justify Bullying Children? by Sean Faircloth

The book "Attack of the Theocrats: How the Religious Right Harms Us All & What We Can Do About It" is available in audiobook, electronic, and hardcopy: http://richarddawkins.net/audio/645178-audiobook-of-attack-of-the-theocrats-w.... Learn about a Ten Point Vision of a Secular America:http://richarddawkins.net/videos/644419-atheism-a-new-strategy-richard-dawkin....
A Notre Dame graduate, Faircloth is Dir. of Strategy & Policy for the Richard Dawkins Foundation for Reason & Science -- US.Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα