Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Put your money on your faith. Messiah should come now !

Όταν η πίστη συναντά το χρήμα, και το χρήμα συναντά την πίστη !

Σχετικά Άρθρα