Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Οι Βατοπεδινοί βάλανε στόχο λίμνες της Ρωσίας ...

Τί άλλο μπορούν να κάνουν στην Ορθόδοξη Ελλάδα που τους πήγε στα δικαστήρια;

Η Ρωσία είναι Ορθόδοξη, έχει πιστό ηγέτη και πολύ περισσότερες "επενδυτικές" δυνατότητες, λίμνες, λιμάνια και αρκετά περισσότερους ευκολόπιστους να προσκυνούν ζωγραφικές ιδέες.

Σχετικά Άρθρα