Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2011

Η περιτομή του Ιησού και ο πλανήτης Κρόνος


Ο Leo Alatius βιβλιοθηκάριος του χριστιανού πάπα, όταν είδε τους δακτύλιους του πλανήτη Κρόνου, δήλωσε ότι είναι το αποκομένο δέρμα του πέους του Ιησού.

Φανταστείτε τί άλλο ονειρεύονται οι θρησκευόμενοι !!!

I love foreskin

Σχετικά Άρθρα