Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Oμαδική παράνοια σε συναγωγή. Εβραϊκή Νεκρολατρεία. Τι σας θυμίζει;

Εδώ είναι ένα βίντεο κρυφά μαγνητοσκοπημένο του Chabad Lubavitch όπου Εβραίοι λατρεύουν τον καιρό τώρα νεκρό Ράμπι του Λούμπαβιτς, Ραββίνος Μεναχέμ Μ. Schneerson. Παρακολουθήστε όπως τον ψάχνουν και πώς προσέχουν τα πόδια τους. ΤΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ βίντεο αναρτήσεις είναι ειδωλολατρία, λατρεύοντας το γραφείο, ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ της Συναγωγής, όπου ο ραβίνος ζούσε κάποτε. Οι Χαμπάντ νεο-χριστιανικοί μεσσιανιστές που πιστεύουν ότι ο νεκρός Ράμπι έρχεται πίσω ως μεσσίας θέλουν να ξεκινήσουν μια νέα θρησκεία - και το κάνουν. Οι Πρόσφατα θρησκευόμενοι Εβραίοι, δεν εμπίπτουν γι᾽ αυτό. Ο Ράμπι είναι νεκρός και ως εκ τούτου δεν μπορεί να μεσσίας. Η άρνηση του θανάτου του είναι μια ψυχιατρική διαταραχή και όχι μια αποδεκτή εβραϊκή θρησκευτική πίστη.

Here is a video secretly taped of Chabad Lubavitch frum Jews worshiping the now long dead Lubavitcher Rebbe, Rabbi Menachem M. Schneerson. Watch as they LOOK FOR HIM AND HOW THEY "WATCH" HIM "WALK AWAY". WHAT YOU WILL SEE IN THIS AND OTHER VIDEOS IS IDOLATRY, WORSHIPING THE DESK, CHAIR AND OTHER PARTS OF THE SYNAGOGUE where the rabbi once lived. Chabad neo-Christian messianists who think the dead Rebbe is coming back as mashiach want to start a new religion--and they are doing it. Newly religious Jews, DO NOT FALL for this. The rebbe is dead and therefore cannot be mashiach. Denial of his death is a psychiatric disorder, not an acceptable Jewish religious belief.

Σχετικά Άρθρα