Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Extreme Astronomy -- Seeing Stars -- amazing Documentary in HD

ESO tested the new Wendelstein laser guide sta...
ESO tested the new Wendelstein laser guide star unit by shooting a powerful laser beam into the atmosphere "Laser Meets Lightning". ESO Picture of the Week . European Southern Observatory . . . (Photo credit: Wikipedia)
Frozen telescopes explore distant areas in the deep space.


Σχετικά Άρθρα