Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Slavery By Consent (Full Version)

Julian Assange
Julian Assange (Photo credit: acidpolly)
"Every War in past 50 Years a Result of Media Lies" - Julian Assange
http://rt.com/news/wikileaks-revelations-assange-interview/

FAIR USE NOTICE: This video may contain copyrighted material. Such material is made available for educational purposes only. This constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in Title 17 U.S.C. section 106A-117 of the US Copyright Law.


Σχετικά Άρθρα