Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2012

Πόσος είναι ο ετήσιος τζίρος συναλλαγής νομισμάτων (Forex) στον πλανήτη;

Image used to convey the idea of currency conv...
Image used to convey the idea of currency conversion (originally from en.wikipedia). The signs are (clockwise from top-left): dollar, euro, pound, shekel, đồng, yen. (Photo credit: Wikipedia)


Μόνο στο Λονδίνο οι συναλλαγές νομίσματος προς εμπορικές συναλλαγές είναι της τάξης των 2 τρις ημερησίως ήτοι περί τα 700 τρις δολάρια ετησίως. Και αυτό όπως είπα μόνο στο Λονδίνο.

Υπάρχουν και άλλα συναλλακτήρια με 860 δις ημερησίως στις ΗΠΑ, 280 δις ημερησίως στο Τόκυο, και τουλάχιστον άλλα 200 δις ημερησίως σε άλλα χρηματιστήρια. Συνολικά σε ημερήσια βάση έχουμε 3340 δις συνάλλαγμα εμπορικού σκοπού και το ετήσιο ποσό συναλλαγών ανέρχεται στα 1,176,000 δις δολάρια.

http://www.babypips.com/blogs/espipionage/forex-trading-volumes-from-around-the-world.html

Σχετικά Άρθρα