Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

New Rule: Atheism is not a religion! Unbaptizes Mitt Romney's Dead Fathe...

The Real Time host brings Mitt Romney's father-in-law back to the realm of the dead atheist.

Bill Maher, Real Time, February 3 2012, 02/3/2012, Baptism, Religion, Atheism, Atheist, Mitt Romney, Christopher Hitchens, Ayn Rand, Jesus, Super Bowl, Mormonism, Mormon, Edward Davies.

Atheism is a religion like abstinence is a sex position.


Σχετικά Άρθρα