Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

New Discovery about the Fabric of Space-Time

English: This all-sky map shows the positions ...
Image via Wikipedia
Scientists have turned up rare evidence that space-time is smooth as Einstein predicted, while pushing closer to a complete theory of gravity. From NASA Goddard Space Flight Center, Fermi Gamma Ray Space Telescope.


Σχετικά Άρθρα