Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

George Carlin - Death Penalty and Bankers

George Carlin talks about the death penalty, i didn't see this one up so i thought i might upload it ;] If you like Geroge Carlin, you should also check out Bill Hicks aswell.

This video belongs to HBO and is used under fair use law.

Σχετικά Άρθρα