Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

George Carlin On Drugs And Marijuana

One of the Greatest minds of this time , a freethinker and philosopher waaaaaaay ahead of his time doing what he does best ...The great comedian and actor reflects his views on drugs and pot. Although Carlin always favored an individual opinion, i dont believe any1 else can do any more justice to this topic. just to let you know not every potheads a mess :P

Σχετικά Άρθρα