Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2012

Rockefeller - War is for Profit

Οι κεντρικές τράπεζες είναι μόνο κια μόνο για να χρηματοδοτούν πολεμικές ενέργειες.

Central banks exist only to finance war.


Σχετικά Άρθρα