Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

Ηρακλείτου Heracletus

This world was created by nobody, neither by god, nor by human, but it was, it is and it will always be: it is an eternal alive fire than turns on and off according to some limits. (Heraclitus)

Σχετικά Άρθρα