Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 25 Δεκεμβρίου 2011

Ο χανναναίος θεός EL και η επιρροή του στο σημερινό Έλληνα.

English: A collage of famous Greeks Ελληνικά: ...
Image via Wikipedia
Κατά τη κοινή παράδοση EL  είναι το όνομα του "μόνου" θεού των εβραϊκών φυλών. Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική από τα κοινώς διαδεδομένα λόγια. Ούτε ο EL  είναι εβραϊκός θεός, ούτε οι Εβραίοι ήταν μονοθεϊστές, τουλάχιστον μέχρι και δύο αιώνες μετά από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες των Ελλήνων.  Έλληνες και Εβραίοι μοιράζονταν κοινούς θεούς, όπως μοιράζονταν και με άλλους λαούς.

Ένας από τους γειτονικούς λαούς των Ελλήνων και Εβραίων ήταν οι Χαναναίοι. Ο μέγιστος θεός των Χαναναίων, που μπορούμε να ισχυριστούμε είχε παρόμοια ή ίδια θέση σε σεβασμό με τον Ελληνικό θεό Δία, ήταν ο EL.

Ως θεός άρχων, ήταν και εκείνος πρώτος μεταξύ πολλών θεοτήτων, και είχε σύζυγο την Ασερά, σε παράλληλη σχέση Δία - Ήρας.

Ο Άβραμ πιστός στις παραδόσεις των μεσοποταμιαίων λαών, κοινώς πολυθεϊστής ανάμεσα σε πολυθεϊστές, ήταν δευτερότοκος υιός ενός "βασιλιά" μεγαλοκτηνοτρόφου και αυτός πρίγκιπας μεγαλοκτηνοτρόφος όχι από θεϊκή θέληση του ΕΛ αλλά από κληρονομιά του φυσικού του πατέρα.

Έχοντας μεγάλη ηγετική ιδέα για τον εαυτό του, επαναστάτησε κατά του πατρός του και του μεγάλου αδελφού του. Έχασε τη μάχη, την οικογένεια του και την κληρονομική του θέση ως δευτερότοκου άρχοντα στα κτήματα και τα ζωντανά. Ο μόνος δρόμος για να γίνει ηγέτης ήταν να μεταναστεύσει σε άλλους τόπους. Έτσι μετοικώντας στην Χαναάν, μαζί με όλους τους σκλάβους και συγγενείς που εκδιώχθηκαν από τον πατέρα του, αποδέχθηκαν τον χαναναίο θεό ΕΛ  και την Ασερά ως νέους δικούς του θεούς γιατί οι θεοί των προπατόρων του δεν τον βοήθησαν να γίνει ο νέος ηγέτης της περιοχής του. Έτσι εγκατέλειψε θεούς και συγγενείς προς αναζήτηση νέας ζωής.

Αυτή η ιστορία ταιριάζει πολύ με την παραμυθολογία του ασώτου υιού, με την επεξήγηση ότι ο Άβραμ ως άσωτος υιός έχει ακόμα χρήματα να ξοδεύει και δεν έχει σκοπό ή καιρό ή λόγο να επιστρέψει προς τον πατέρα του και τον αδελφό του στη Μεσοποταμία.

Μετά την βαβυλώνια κατάκτηση τους οι εβραϊκές φυλές χάσανε τις πολιτικές τους εξουσίες και ελευθερίες, έτσι οι θρησκευτικοί ηγέτες ήταν η εξουσία και οι τοποτηρητές των παραδόσεων των Εβραίων, και η ήτα τους από αλλόφυλους έφερε ξανά μια μεγάλη αλλαγή στις παραδόσεις τους. Απεκύρηξαν την μητρική θεότητα της Ασεράς, και ο ΕΛ δεν είναι πλέον αρχηγός πολλών θεών αλλά μοναδικός θεός των Εβραίων. Η ήτα τους από αλλόφυλους μεταφράστηκε ότι οι θεοί των άλλων όχι μόνο είναι ισχυροί αλλά και ενάντιοι στις προσευχές των Εβραίων. Η πίκρα της σκλαβιάς έφερε το μίσος προς τους άλλους λαούς και τις παραδόσεις τους, λες και όταν οι Εβραίοι κατακτούσαν και σκλάβωναν άλλους λαούς, οι σκλαβωμένοι ήταν χαρούμενοι. Όχι , οι Εβραίοι είναι άνθρωποι όπως όλοι οι άνθρωποι και αντιδρούν σε κέρδη και χασούρες. Ωραιοποιούν τις επιθυμίες τους σε θεϊκές επιθυμίες και προσταγές όπως κάθε άλλο λαό. Έτσι ο ΕΛ των χαναναίων έγινε ΓΙΑΧΒΕΧ του ΙσραΕΛ. Ακόμα και σήμερα το κράτος τους έχει το όνομα του χαναναίου θεού.

Αυτή η αλλαγή στην εβραϊκή κοινωνία, έγινε διακόσια χρόνια μετά από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.

Η αναφορά στην παραβολή του ασώτου υιού από τον ραβίνο Γεσούα, δείχνει την βαθιά επιρροή της "βασιλικής" παράδοσης του Άβραμ, με την παραλλαγή ότι αντί πλέον ο ίδιος ο Άβραμ να επιστρέψει πίσω μετανιωμένος στην οικογένεια του, ο ίδιος ο Άβραμ πήρε τη θέση του πατέρα του και είναι πλέον η προσωπικότητα που περιμένει πίσω τα "χαμένα παιδιά του" !

Το ότι ο ίδιος ο Εβραίος καραΐτης ραβίνος Ιησούς, έμαθε μόνο την ιερατική έκδοση του μύθου του αποπλανημένου Άβραμ που παρουσιάζεται ως πατέρας με ανοιχτές αγκάλες, και όχι ως άσωτος υιός, δείχνει ακόμα μια φορά την "ορθόδοξη" διδασκαλία των τελευταίων έξι αιώνων του εβραϊσμού, και όχι μια "θεϊκή" γνώση της αληθινής ιστορίας. Ήταν και αυτός ένας παραδοσιακός Εβραίος μη γνώστης της ιστορίας.  Έτσι και αλλιώς η παρουσίαση του Ιησού ως θεού κατασκευαστή των πάντων, δέχεται μια μεγάλη αμφισβήτηση στην από την ανικανότητα του να παρουσιάσει στους "κατασκευασμένους από αυτόν" ανθρώπους, τον "κατασκευασμένο από αυτόν παράδεισο". Η προσπάθεια αποφυγής της καθαρής λογικής εξήγησης και η χρήση παραβολών, προβάλλει καθαρά την ανικανότητα του να καταλάβει είτε τον άνθρωπο είτε τον παράδεισο για τα οποία αναφέρεται. Οι μετέπειτα αναφορές σε θαυματουργίες οποιοδήποτε τύπου είναι παρουσιασμένες από πολλές θρησκείες και θεούς και δεν είναι απόδειξη της θεϊκότητας κανενός. (Μεταλληνός: Εβραίος Παύλος κ Ρωμαίος Κωσταντίνος είναι οι Ιδρυτές της Ρωμιοσύνης (video) )

Έτσι οι λαοί ενώ είχαν ιδιαίτερες παραδόσεις και γλώσσα, οι θρησκείες τους ομοιάζαν μεταξύ τους σε πολλά σημεία. Βαβυλώνιοι θεοί επικρατούσαν στο βυζαντινό κράτος για πολλούς αιώνες, μέχρι που οι αυτοκράτορες θέλησαν να δημιουργήσουν μια νέα αυτοκρατορική θρησκεία.

Ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτή η νέα θρησκεία ήταν πρώτα από όλα πολιτικός και όχι θρησκευτικός. Αυτή η θρησκεία "δίνει" "θεϊκή" δικαιοδοσία ζωής και θανάτου στον αυτοκράτορα που διορίζεται πλέον όχι ως ισχυρός και ικανός διοίκησης μιας αυτοκρατορίας, αλλά ως αντιπρόσωπος ενός "μοναδικού θεού". Ανταγωνισμός της "θεότητας" αυτής θεωρείται ανταγωνισμός προς τον αυτοκράτορα. Σε αυτή τη σκέψη βασίζεται και η παρουσίαση των Εβραίων κατά του "θεού" Ιησού, ότι εκείνοι ήδη έχουν θεό και αυτοκράτορα, και δεν έχουν κάτι εναντίον του "θεού αυτοκράτορα" με την σκέψη ότι ακολουθούν ή πιστεύουν άλλον "θεό" ή βασιλιά / αυτοκράτορα. ()

Μέσα στα επόμενα βυζαντινά χρόνια, οι διατάξεις της αυτοκρατορίας περί θρησκευμάτων και θρησκευτικής συμμετοχής, δείχνουν καθαρά ότι η συμμετοχή στη νέα θρησκεία της ρωμαϊκής διακυβέρνησης είναι υποχρεωτική ανάγκη για να μπορεί κάποιος να δηλωθεί ως πολίτης της αυτοκρατορίας και να έχει δικαιώματα. Με άλλα λόγια, η θρησκευτική πίστη ήταν η κομματική οργάνωση των πιστών του αυτοκράτορα. Η κομματικοκρατία στην Ελλάδα έχει δηλαδή παλαιές θρησκευτικές και πολιτικές ρίζες. (Ο Θεοδοσιάνειος & Ιουστινιάνειος Κώδικας (αποσπάσματα) )

Ορθόδοξος κατά την εξήγηση του λεξικού της Οξφόρδης, είναι ο μη έχων δική του άποψη, γνώμη και θέση σε θέματα αλλά είναι αυτός που ακολουθεί πιστά αυτά που του διδάσκουν ως ορθά, χωρίς ποτέ ο ίδιος να έχει όρεξη ή επιθυμία να τα ελέγξει περί της "παρουσιασμένης / αποκαλυμμένης " ορθότητας τους. Με λίγα λόγια είναι ένα κοινωνικό "πρόβατο" που δε χρειάζεται πολλή προσπάθεια να χειραγωγηθεί από τους ηγέτες του. Πιστό σκυλάκι δηλαδή στον ιδιοκτήτη του. (O προσκυνητής της Λάρσα! Ένα αγαλματίδιο 4.000 χιλ. ετών, με πολλά μηνύματα! (foto) )

Πείτε μου πόσες φορές μπόρεσαν άνθρωποι με λόγο και λογική να αλλάξουν τη γνώμη ή να αλλάξουν ιδιοκτήτη; Οι κύνες ανήκουν σε κυνηγούς και αυτοί τους διοικούν και τους ταΐζουν.  Ο ξυλοδαρμός και η τροφοδοσία αλλάζει τα αισθήματα και τις επιλογές των κύνων (σκύλων).

Οι ελεύθερα σκεπτόμενοι Έλληνες , που κατά την ιστορική αναφορά ήταν πολίτες και όχι σκλάβοι, είχαν την φιλοσοφία του άρχοντα, φιλοσόφου, ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου και όχι του άκριτου ή συμφεροντολόγου ή φοβισμένου πιστού κύνα.

English: Solidus of emperor Theodosius I struc...
Image via Wikipedia
Ο ρωμαϊκός χριστιανισμός δεν ήταν θρησκεία για Έλληνες πολίτες. Οι Εβραίοι, οι σκλάβοι και οι παγανοί (αγροίκοι) ήταν αυτοί που μπορούσαν να φοβηθούν θεούς και α
νθρώπους. Εκείνοι ήταν οι πρώτοι που ακολούθησαν τον Μεσσιανικό Εβραϊσμό του Σαούλ, και οι Εβραίοι ήταν οι πρώτοι που απορρίψανε τον παρουσιασμένο Μεσσιανικό Εβραϊσμό με μεσσία τον ραβίνο Ιησού, αφού διακόσια χρόνια μετά δεν υπήρξε η λεγόμενη βασιλεία του ΙσραΕΛ. (πάλι εδώ ο χαναναίος ΕΛ)

Hellen priest performing ritual.
Image via Wikipedia
Οι λοιποί χριστιανοί τότε εχθρεύτηκαν το εβραϊσμό και από τότε, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά, άρχισαν να εγκωμιάζουν την κατάρα των Εβραίων και να γράφουν "ύμνους" κατά των Εβραίων που ακόμα και σήμερα ακούνε στις θρησκευτικές τους τελετές.


Αργότερα ο τίτλος του παγανού επιβλήθηκε με αυτοκρατορικά διατάγματα στους Έλληνες φιλοσοφημένους πολίτες με παιδεία και οικονομική επιφάνεια. Ο αυτοκράτορας φοβάται τους φιλοσόφους πολύ περισσότερο από το "θεό" του Ιησού. Έτσι οι Έλληνες έγιναν στόχαστρο καταστολής, αφού ήταν φόβητρο των δικτατοριών και των μονοκρατορικών, μονοθεϊστικών συστημάτων.

Symbol of Hellenism.
Image via Wikipedia
Οι Έλληνες ήθελαν αυτοδιοίκηση γιατί μόνο αυτός ο τρόπος έλυνε τα προβλήματα των κοινωνιών τους σύντομα και συλλογικά. Οι αυτοκράτορες δεν θέλουν αυτόνο
μες κοινότητες. Οι Έλληνες και οι σκέψεις τους ονομάζονται κολάσιμες και η Σκυθόπολη είναι πλέον γεγονός.

Οι σχολές Ιατρικής, Γεωμετρίας, Μαθηματικών, Φιλοσοφίας, και Μουσικής των Ελλήνων κλείνουν με αυτοκρατορικές διαταγές. Οι περιουσίες τους κατάσχονται. Τα βιβλία τους (περγαμηνές και πάπυροι) καίγονται.

Οι Έλληνες είχαν πολλά κρατίδια (Πόλεις) , όχι γιατί ήταν πάντα εχθροί και δεν ήθελαν κοινή διοίκηση.  Η αριστοτελική έκφραση της Πολιτείας ορίζει όρια πλήθους και γεωγραφικο
ύ μεγέθους για τις Ελληνικές Πόλεις. Και οι αυτοκρατορίες είναι ανίκανες να έχουν Πολιτειακό σύστημα με ενεργούς πολίτες. Οι Έλληνες μέσα στην αυτοκρατορία ήταν χαμένοι στο πλήθος, ανίκανοι να διοικήσουν τις πόλεις τους λόγω κεντρικής και απόμακρης εξουσίας. Όπως είναι και σήμερα τα μεγάλα κράτη δηλαδή.

Greek Hellens, adherents of Hellenism, members...
Image via Wikipedia
 Οι Έλληνες σφαγιάσθηκαν ομαδικά, οι περιουσίες τους κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν σε αυτοκρατορικές χριστιανικές μοναστηριακές και εκκλησιαστικές κοινότητες. Δηλαδή στα πειθήνια όργανα των αυτοκρατόρων. Ιατροί και μαθηματικοί εκδιώχθηκαν, μα επιστημονικά συγγράμματα παραδόθηκαν στην πυρά, και όσα έπεσαν σε χέρια Αράβων, μεταφράστηκαν στη γλώσσα τους. Ευτυχώς ήταν πολυθεϊστές και οι Άραβες και ένας από τους θεούς τους ήταν και ο ΑΛλαχ (θεός της Σελήνης). Τι περίεργο το ΕΛ των Χαναναίων και αργότερα των Εβραίων να προφέρεται στα αραβικά σε ΑΛ.

Αλλά ξανά ο ΕΛ (ΑΛ) για δεύτερη φορά έρχεται να γίνει ο εχθρός των πολυθεϊστών Ελλήνων, Εβραίων και Αράβων. Σε μια στιγμή της ιστορίας μέσα στην αραπιά, ο Αλ(λαχ) από θεός της Σελήνης, μετονομάζεται σε μοναδικό θεό και η έχθρα του εναντίων άλλων θεών γίνεται μέσω των ανθρώπων ξανά μία έχθρα και πηγή πολέμων στους ανθρώπους. Οι Άραβες ή αλλαξοπιστούν ή αλλάζουν τόπο διαμονής ή πεθαίνουν ως άπιστοι από τα σπαθιά των "πιστών".

Οι πολυθεϊστές απόγονοι του Μογγόλου Τζένγκις Κχάν, έχασαν και εκείνοι την πολυθεϊστική τους ταυτότητα και έπεσαν στα νύχια του ΑΛ (ΕΛ) . Όταν έγιναν εκείνοι κατακτητές των Ελληνικών περιοχών, έδειξαν ακόμα ένα πρόσωπο έχθρας προς τους Έλληνες. Αυτή τη φορά δεν τους αναγνώριζαν καν ως κοινότητες, είτε θα έπρεπε να είναι χριστιανοί, είτε μουσουλμάνοι αλλά όχι Έλληνες. Οι Έλληνες φιλόσοφοι είναι εχθροί της αμυαλοσύνης του μονοθεϊσμού.

Οι σημερινοί Έλληνες "έμαθαν" να είναι ορθόδοξοι, παραδομένοι στην κοινωνική δομή εξουσίας, να μη ρωτάν να μη θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω από αυτό που τους προσφέρουν ως έτοιμη "γνώση".

Δε καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχει έτοιμη γνώση, αφού και κάθε τι "γνωστό" θα πρέπει κάθε φορά να περνά από επανέλεγχο κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες επιστημονικής κατάστασης, ώστε να θεωρηθεί βάσιμη πηγή γνώσης σε κάθε νέα έρευνα.

Τόσο πολύ ο χαναναίος ΕΛ απομάκρυνε το σύγχρονο Έλληνα (ΕΛ-λην = φωτεινός ήταν), που ούτε στη φιλοσοφία έχει να αποδώσει κάποια σύγχρονη εργασία, ούτε στην ιατρική, ούτε στα μαθηματικά ούτε στη πολιτική επιστήμη  παρά ελάχιστες σπάνιες εξαιρέσεις. Η πολιτική συμμετοχή έγινε αναγκαστική ανά τετραετία. Μόνη αυτή η συμπεριφορά δείχνει την απαξίωση του πολιτειακού συστήματος από το σύγχρονο Έλληνα.

El Salvador!
Image by Wha'ppen via Flickr
Ακολουθούν "ιερείς" λες και η ιεροσύνη είναι μοναδικό χάρισμα (ϳερὸς σημαίνει σεβάσμιος). Δηλαδή με το να απορρίπτουν το σεβασμό από τον καθένα πολίτη, διορίζουν π
ολίτες σε μόνιμες θέσεις σεβασμού. Πόσο ακόμα πρέπει να χάσουν την αξιοπρέπεια τους οι Έλληνες; Πόσο ακόμα ο χανναναίος ΕΛ θα ορίζει τι ονειρεύονται και τι επιτρέπεται και τι είναι σεβάσμιο στις Ελληνικές κοινότητες;

Η χριστιανική θρησκεία που "ένωσε" τους Έλληνες κάτω από ένα βασιλιά είναι η ίδια θρησκεία που σκλάβωσε τους Έλληνες κάτω από την ίδια μονοκρατορία, αφαιρώντας την Πολιτειακή διακυβέρνηση από τις Πόλεις - Κράτη των Ελλήνων. Η ψυχή και το πνεύμα του Έλληνα φιλοσόφου παραδόθηκαν στο πυρ το εξώτερον, και θεωρούν ακόμα και τώρα "αμαρτία" την Αίρεση (Αιρώ επιλογή, εκλογή).

 Έχασαν πρώτα τη λογική τους και έπειτα και τη ψυχή τους σε αλλότριους θεούς, αφελληνισθηκαν !


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα