Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Interesting quote from Antisthenes

The most essential of all lessons is to unlearn the evils. (Antisthenes)

Σχετικά Άρθρα