Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Sensual season for affairs

The best season for sensual affairs is the winter.

(Pythagoras)

Σχετικά Άρθρα