Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Heraclitus on life and death

The name of existence is life and its work is the death.

(Heraclitus)

Σχετικά Άρθρα