Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

Quote from Epicurusisms

Death does not concern us, because as long as we exist, death is not here. And when it does come, we no longer exist.

--Epicurus

Σχετικά Άρθρα