Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 18 Δεκεμβρίου 2011

Christopher Hitchens Epic Last Words R.I.P 1949 - 2011

RIP : Christopher Hitchens : 1949 : 2011
Image by UggBoy♥UggGirl [ PHOTO // WORLD // TRAVEL ] via Flickr
Video 4 created this 2:45 movie for Christopher Hitchens for his Last Book Tour. The video is a good summery of the battles that Christopher was fighting with the religious right such as Jerry Falwell and Rev. Al Sharpton.
The video came to us through Jeff Scheftel (Oliver Productions of LA). We were hoping to do more videos with Christopher, when we heard a few months later of his sickness. Thank you to Christopher for the work, and for his words.
Denise GallantΜΙΧΑΛΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Η Κύπρος έχασε έναν γνήσιο υποστηρικτή [ «E» 18/12 ]


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα