Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Islam - Islam & Homosexuality

Hypocrisy is the major draw back factor of the organised religions.

Although the way of life in islam, assists homosexuality among young men, as attachment to women before arranged marriages are not allowed, but the games between boys or girls are not always "innocent". Then the religious leaders are questioning why happens in their "perfect" "god" defined society.


Σχετικά Άρθρα