Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 19 Μαΐου 2012

Aristotle - On Generation and Corruption

Bust of Aristotle. Marble, Roman copy after a ...
Bust of Aristotle. Marble, Roman copy after a Greek bronze original by Lysippos from 330 BC; the alabaster mantle is a modern addition. (Photo credit: Wikipedia)
Aristotle - On Generation and Corruption Ch 6 Audiobook


More Books: https://www.youtube.com/user/flatoutbarbados

Aristotle's books

This audiobook is produced by http://librivox.org/

Aristotle philosopher ancient Greece, free audiobook, Athens, plato, Alexander the great, generation and corruption.


Σχετικά Άρθρα