Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Racism Hidden Camera. America Land of Freedom to do what ???

Shhhh...
Shhhh... (Photo credit: Adib Roy)
American Dream of Shhhh.....

They are still asleep ...

They are happily live in the cookoo land ...

Almost all ...
This is U.S.A. ....


 

Σχετικά Άρθρα