Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Pope Benedict XVI SLAPS reporter for exposing that he covers up Pedophil...

Gangsters: Organized Crime
Image via Wikipedia

The Protect Your Children Foundation invites you to take a look at the organized crime schemes orchestrated by the Catholic Church:

English:
http://jh.to/organizedcrime

Spanish:
http://jh.to/crimenes

Portuguese:
http://jh.to/casosdocrimeorganizado

For more info, visit: www.vaticancrimes.us or write to us at contact@vaticancrimes.us


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα