Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Pakistani Muslim exposes hypocrisy of Islam and Muslims - Hassan Nisar


Hassan Nisar is well known columnist and intellectual in Pakistan. Among the educated anyway...

He talks about the complete bankruptcy of Islam.

blog: http://exmuslim-n-free.blogspot.com/

Σχετικά Άρθρα