Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012

Τάγματα Ασφαλείας στην Κατοχή τότε και τώρα;

Traitors Gate, Tower of London
Traitors Gate, Tower of London (Photo credit: jimbowen0306)
Ποιές οικογένειες αναλάβανε την δικτατόρευση της χώρας μας τότε;

Ποιες οικογένειες είναι που μας βασανίζουν τώρα;

Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι στην Ελλάδα; Τι σχέση είχαν και έχουν με τους δοσίλογους;


Enhanced by Zemanta

Σχετικά Άρθρα