Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

SHOCKING!!! Hassidic rabbi tortured Jewish children

Hassidic rabbi Elior Chen Noam only followed the rules of orthodox Judaism, as it is taught by the great halachic authority - the Vilna Gaon in his famous "Even Shleima" 6:1-2.

Σχετικά Άρθρα