Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Bird and Fortune - Subprime Crisis

John Bird and John Fortune (the Long Johns) brilliantly, and accurately, describing the mindset of the investment banking community in this satirical interview.

Σχετικά Άρθρα