Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2011

Επίθεση Θυσίας = SUICIDE BOMBING IN ISLAM = Sacrificial Attack

English: Sword of Caliph Umar, with later hilt
Image via Wikipedia
Οι βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας, στα μουσουλμανικά αραβικά ονομάζονται επιθέσεις θυσίας.

Δεν έχει να κάνει με τις νομοθεσίες του ισλάμ περί αυτοκτονίας αλλά περί της θυσίας προς το θεό τους.

Είναι εκ θεμελίων επικίνδυνη η θρησκεία τους.

Shahi Bukhari.
Volumn 001, Book 001(Revelation), Hadith Number 001.
Narated By 'Umar bin Al-Khattab : I heard Allah's Apostle saying, "The reward of deeds depends upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for."


Σχετικά Άρθρα