Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2011

True story - Wife catches her husband with erection with girlfriend in E.R.

Man enters emergency room with his girlfriend and a hard-on. Surprise wife walks in but remarkably hard-on does not go away. Cat fight.


Σχετικά Άρθρα