Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Janjuah Says Greece, Portugal Could Default in 2012

€YPO - POLIS burning
Image by quapan via Flickr
Dec. 2 (Bloomberg) -- Bob Janjuah, the co-head of cross-asset allocation strategy at Nomura International Plc, talks about the U.S. economy, outlook for European economies in 2012 and investment strategy. He speaks with Maryam Nemazee on Bloomberg Television's "The Pulse." (Source: Bloomberg)

Σχετικά Άρθρα