Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

High Unemployment Linked To Increasing Number Of Face Tattoos

A new jobs report from the Department of Labor shows that Americans are out of work because many of them now have face tattoos and employers are reluctant to hire anyone who would willingly mar their face with tiger stripes.


Σχετικά Άρθρα