Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Black Woman Wants to Join KKK

This woman is a Self Black Hating Uncle Tom who hates her black race White Power Conservatives love using Uncle Tom's like this woman against black people.Uncle Tom's like Clarence Thomas and Herman Cain also support KKK Tea Party and the Confederate Flag.

Σχετικά Άρθρα