Μεταφράστε τη σελίδα

Αναζήτηση / Search

Socratic News


Are you interested in Democracy ?

InfoWar / Ὀσο εσύ κοιμάσαι ...

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Creationists End Civilization

Introducing Islam's 12th century Kent Hovind - Hamid Al-Ghazali . A warning from history by Neil deGrasse about what happens when a creationist is allowed to overule scientists.

800AD to 1100AD Islamic scientists were the best in the world yet look at Arabic countries now!


Σχετικά Άρθρα